Vad kostar det ?

Priset bestäms till stor del av diametern på stubben.

Vårt riktpris är 119 kr/dm exkl.moms för stubbar med en diameter upp till 8 dm.
Priset kan variera lite beroende på hur stubben är placerad, vi kommer gärna förbi och kikar på era stubbar för att ge er ett korrekt pris.

Vi fräser normalt ca 20 cm under marknivån. Vi utför även djupfräsning av stubbar om du tex vill plantera ett nytt träd på samma ställe.

Fler stubbar ger ett bättre pris, så hör med dina grannar, de kanske också har några stubbar de vill bli av med. Vi försöker samordna våra arbeten för att undvika onödiga resekostnader.

På bilden ser ni hur man mäter stubbens diameter.

Om du vill fräsa en nertagen häck kostar det från 195 kr/meter.

Du kan nu även nyttja rutavdrag för stubbfräsning, detta ger 50%
avdrag på arbetskostnaden för fräsningen.

Klicka på bilden för att förstora den