Fräsning av stor stubbe
Mycket spån efter fräsningen
HSB Norrstrand
Stubbe Årjäng (privat)
Kristinehamn (Jordkullen AB)
Stavnäs kyrka
Grums Kommun
Grangärde, Dalarna
HSB Rud
Borgvik före
Borgvik efter